nazwa oficjalna: Macierz Szkolna przy ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov,p.s.

IČO: 05232392

Zarząd

prezes: Roman Stonawski

Skarbnik: Beata Borska

Protokolant: Mateusz Jachnicki

Członkowie zarządu: Lucie Peter Tomková, Tereza Tomiczková