Szkoła

Oznajmienie o zapisie do pierwszej klasy -w dziale aktualności

Rada szkoły

za szkołę: Mgr. Beata Borská

za rodziców: Tereza Tomiczková

za gminę: Bc. Stanisław Fojcik DiS

terminy zebrań Rady Szkoły są uzgadniane telefonicznie

Macierz Szkolna

oficjalna nazwa: Macierz Szkolna przy ZŠ s pol.jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov, pobočný spolek
IČ: 05232392

skład zarządu:
 

Prezes: Tereza Tomiczková

Wiceprezes: Irena Fojciková
 
Skarbnik: Beata Bubiková
 
Protokolant: Lucie Peter Tomková
 
Członkowie: Stanislav Fojcik, Daniel Heczko, Mateusz Jachnicki, Barbara Szpyrc, Barbara Waclawková