Szkoła

Oznajmienie o zapisie do pierwszej klasy na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor szkoły zadecydował na podstawie § 46, §165 akapit 2 i §183 ak.2

podstawy prawnej nr. 561/2004 o nauczaniu przedszkolnym, podstawowym , średnim, wyższym i  innym , że akceptuje prosbę o przyjęcie do nauczania podstawowego w SP z  polskim jęz. naucz. Milików następujących  uczniów:

1-    przyjęty/a

2-    przyjęty/a

3-    przyjęty/a

4-    przyjęty/a

5-    przyjęty/a

Przeciwko niniejszej decyzji można podać odwołanie w terminie do 15 dni od daty oznajmienia. Odwołanie  kierować należy do dyrektora  SP z pol. jęz. naucz. Milików a decyduje o nim  urząd okręgowy  MS kraj

Udostępniono:  19.4.2023

 

Rada szkoły

za szkołę: Mgr. Beata Borská

za rodziców: Tereza Tomiczková

za gminę: Bc. Stanisław Fojcik DiS

terminy zebrań Rady Szkoły są uzgadniane telefonicznie