Przedszkole

Adres przedszkola: Milików 104, 73981

Telefon: 555 444 122

Przedszkole zostało włączone do sieci szkół dnia 1.1.2003. Edukacja przedszkolna umożliwia prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, socjalny. Stwarza optymalne warunki do indywidualnego rozwoju osobowości dziecka. Ważnym aspektem jest współpraca przedszkola i rodziny dzieci.

Rozkład dnia:

W trakcie całego dnia dzieci mają dostęp do herbatki i mogą kiedykolwiek się napić.

Wykorzystywane formy pracy z dziećmi:

Z HISTORII  PRZEDSZKOLA  W MILIKOWIE

Z inicjatywy Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji założono w Maju 1937 w Milikowie przedszkole. Początkowo umieszczono je w budynku prywatnym. Wojna przerwała jego działalność. Po wyzwoleniu i zabiegach wokół jego ponownego otwarcia przedszkole wznowiło swoją działalność w roku 1950.

Dnia 1 września 1950 otwarto uroczyście w budynku  dawnej czeskiej szkoły w Milikowie Polskie Przedszkole. Kierownikiem przedszkola do roku 1954 był dyrektor Polskiej Szkoły Ludowej – Aloizy Kluz. Wpisanych wtedy było 34 dzieci, o które troszczyły się nauczycielka Gertruda Wacławek oraz wychowawczyni Maria Kukuczka. Przedszkole funkcjonowało codziennie, a to aż do roku 1954. Wtedy z powodu małej liczby matek pracujących zostało zredukowane na półdzienne.

W roku  1957  przedszklacy przeprowadzają się do lokalu szkoły ludowej. Przedszkole stopniowo wyposażono w środki naukowe i zabawki. Aż do tego czasu mieściło się w budynku prywatnym. W tym roku  zapisano 30 dzieci. Od samego początku trwania borykają się z trudnościami lokalowymi, za mało miejsca dla wszystkich dzieci.

W roku 1961/62 w miesiącach zimowych przedszkole zamknięto z powodu słabej frekwencji dzieci, natomiast rok 1967/68 okazał się być rokiem bardzo pomyślnym, do przedszkola wtedy uczęszczało aż 35 dzieci.

Dopiero w 1972 przedszkolacy przeprowadzają się do większej sali i otrzymują nowe mebelki. W roku szkolnym 1975/76 przedszkole nadal jest jednoodziałowe, półdzienne. Ciągle widoczne są jeszcze braki w umeblowaniu, w dodatku jeszcze pali się w piecach (nie ma centralnego ogrzewania), a dzieci myją się w miednicach. Od tego czasu warunki znacznie się poprawiają.

SPIS  DYREKTORÓW  I  NAUCZYCIELI  MILIKOWSKIEGO PRZEDSZKOLA

ROK DYREKTOR
1957-1964 Ewa Szlaur-Klus
1964-1968 Gertruda Cyrha
1968-1975 Maria Kluz
1975-1976 Marta Drong
1976-1989 Zofia Sikora
1989- 2003ª Krystyna Sikora

ª -przejście szkół i przedszkoli na subjekt prawny

ROK NAUCZYCIELKI
1950-1957 Gertruda Wacławek-Cyrha
1950-1954 Maria Kukuczka
1954-1957 Helena Kostelnoszek
1959-8 miesięcy Teresa Kufa
1979-1983 Krystyna Sikora
1983-1985 Eugenia Szotkowska
1985-1986 Irena Rajska
1986-1989 Krystyna Sikora
1989-1992 Beata Ryłko
1992-1998 Anna Cieślar
1998-2000 Maria Kozera
2000-2022 Anna Cieślar
2003-2022

2022-

2022-

Krystyna Sikora

Alicja Jachnicka

Agata Stonawska