Przedszkole

Adres przedszkola: Milików 104, 73981

Telefon: 555 444 122

Przedszkole zostało włączone do sieci szkół dnia 1.1.2003. Edukacja przedszkolna umożliwia prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny, socjalny. Stwarza optymalne warunki do indywidualnego rozwoju osobowości dziecka. Ważnym aspektem jest współpraca przedszkola i rodziny dzieci.

Rozkład dnia:

 • gry i zabawy według wyboru dzieci
 • gry w kąciku zabaw
 • praca indywidualna z dziećmi (wycinanki, dokańczanie obrazków, ćwiczenia graficzne, rysunki, zajęcia praktyczne…)
 • gimnastyka, ćwiczenia, ranna higiena, swaczynka
 • czynności twórcze
 • przechadzka, czas spędzony na boisku czy placu zabaw
 • higiena osobista, obiad
 • odpoczynek popołudniowy (według indywidualnych potrzeb dziecka)
 • higiena
 • wolne gry i zabawy

W trakcie całego dnia dzieci mają dostęp do herbatki i mogą kiedykolwiek się napić.

Wykorzystywane formy pracy z dziećmi:

 • praca w grupie -nauka współpracy, pomocy i współdziałania w grupie.
 • praca indywidualna -zapoznanie dzieci z sytuacjami życiowymi (spotykanie obcych ludzi, sami w domu, podczas choroby, obawianie się czegoś, potrzeba pomocy…)
 • gry dydaktyczne -zapoznanie się z regułami gry, zdrowa rywalizacja…
 • ćwiczenia logopedyczne – dziecko z trudnościami wymowy może zgłośić się do pani Krysi Sikory i zostanie włączone do zajęć logopedycznych.
 • wolny czas do zabawy

Z HISTORII  PRZEDSZKOLA  W MILIKOWIE

Z inicjatywy Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji założono w Maju 1937 w Milikowie przedszkole. Początkowo umieszczono je w budynku prywatnym. Wojna przerwała jego działalność. Po wyzwoleniu i zabiegach wokół jego ponownego otwarcia przedszkole wznowiło swoją działalność w roku 1950.

Dnia 1 września 1950 otwarto uroczyście w budynku  dawnej czeskiej szkoły w Milikowie Polskie Przedszkole. Kierownikiem przedszkola do roku 1954 był dyrektor Polskiej Szkoły Ludowej – Aloizy Kluz. Wpisanych wtedy było 34 dzieci, o które troszczyły się nauczycielka Gertruda Wacławek oraz wychowawczyni Maria Kukuczka. Przedszkole funkcjonowało codziennie, a to aż do roku 1954. Wtedy z powodu małej liczby matek pracujących zostało zredukowane na półdzienne.

W roku  1957  przedszklacy przeprowadzają się do lokalu szkoły ludowej. Przedszkole stopniowo wyposażono w środki naukowe i zabawki. Aż do tego czasu mieściło się w budynku prywatnym. W tym roku  zapisano 30 dzieci. Od samego początku trwania borykają się z trudnościami lokalowymi, za mało miejsca dla wszystkich dzieci.

W roku 1961/62 w miesiącach zimowych przedszkole zamknięto z powodu słabej frekwencji dzieci, natomiast rok 1967/68 okazał się być rokiem bardzo pomyślnym, do przedszkola wtedy uczęszczało aż 35 dzieci.

Dopiero w 1972 przedszkolacy przeprowadzają się do większej sali i otrzymują nowe mebelki. W roku szkolnym 1975/76 przedszkole nadal jest jednoodziałowe, półdzienne. Ciągle widoczne są jeszcze braki w umeblowaniu, w dodatku jeszcze pali się w piecach (nie ma centralnego ogrzewania), a dzieci myją się w miednicach. Od tego czasu warunki znacznie się poprawiają.

SPIS  DYREKTORÓW  I  NAUCZYCIELI  MILIKOWSKIEGO PRZEDSZKOLA

ROK

DYREKTOR

1957-1964

Ewa Szlaur-Klus

1964-1968

Gertruda Cyrha

1968-1975

Maria Kluz

1975-1976

Marta Drong

1976-1989

Zofia Sikora

1989- 2003ª

Krystyna Sikora

ª -przejście szkół i przedszkoli na subjekt prawny

ROK

NAUCZYCIELKI

1950-1957

Gertruda Wacławek-Cyrha

1950-1954

Maria Kukuczka

1954-1957

Helena Kostelnoszek

1959-8 miesięcy

Teresa Kufa

1979-1983

Krystyna Sikora

1983-1985

Eugenia Szotkowska

1985-1986

Irena Rajska

1986-1989

Krystyna Sikora

1989-1992

Beata Ryłko

1992-1998

Anna Cieślar

1998-2000

Maria Kozera

2000-2022

Anna Cieślar

2003-2022

2022-

2022-

Krystyna Sikora

Alicja Jachnicka

Agata Stonawska