Kontakty

Kruh

Telefony

Dyrekcja: 555 444 120

Mgr. Grzegorz Suszka

e-mail: reditel@pspmilikov.cz 

             pspmilikov@seznam.cz

Pokój nauczycielski: 555 444 120

Mgr. Beata Borská, Mgr. Daria Hóta

tercjanka: Eva Kozielková

e-mail: pspmilikov@seznam.cz

             bea.borska@gmail.com

            dariahota@gmail.com

Przedszkole: 555 444 122

Mgr. Agata Stonawska
Mgr. Alicja Jachnicka

Stołówka: 555 444 121

                  797 863 958

Anna Niesłanik

Świetlica: 734 740 423

Dorota Hóta

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola – Przedszkole Milíkov, příspěvková organizace

Adres: Milików 104, 73981

Przedszkole – Mateřská škola

IZO: 107 621 983

pojemność: 25

Szkoła Podstawowa (Základní škola)

IZO: 102 068 577

pojemność: 30

Stołówka Szkolna (Školní jídelna)

IZO: 103 020 411

pojemność: 120 jídel

Świetlica Szkolna (družina)

IZO: 181 089 149

pojemność: 15

Kruh

REDIZO: 600 134 431

Numer konta (číslo účtu): 180 645 809/0300
Forma prawna (právní forma): příspěvková organizace
Założyciel (zřizovatel): Obec Milíkov, Milíkov 200, 73981
IČ: 75 026 406
Dyrektor (Ředitel) – statutární orgán: Mgr. Grzegorz Suszka
Telefon: 555 444 120
ID datové schránky: u7imr8j

www.pspmilikov.cz

GDPR

ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce: Základní škola s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov
Milíkov 104, 739 81 Milíkov / IČ: 75026406 / ID datové schránky: u7imr8j

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Ing. Taťána Groušlová
E-mail: grouslova@jablunkovsko.cz
Telefon: 601 169 616

V Milíkově dne 21.11.2019