Wesoła Szkoła

SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNY (ŠVP) - do dyspozycji w dyrekcji szkoły

Aktualizacja Szkolnego Programu Edukacyjnego:

Szkolny Program Edukacyjny-Wesoła Szkoła z 2007-program umacnia język angielski oraz muzykę, kulturę i śpiew.

Według rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa RCz Szkolny Program Edukacyjny uzupełniono o następujące działy:

  1. Dopravní výchowa (MD)
  2. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (MV)
  3. Obrana vlasti (MO)
  4. Korupce (ÚV)
  5. Finanční gramotnost (MF)
  6. Sexuální a rodinná výchova

Zakresy tematyczne są realizowane poprzez włączenie do tematów nauki albo projekty.