Stołówka szkolna

Oznámení pro strávníky

Školní jídelna Milíkov stanovuje svým strávníkům ceny obědů od 1.9.2021

MŠ 3-6 přesnídávka 11 Kč
MŠ 3-6 oběd 21 Kč
MŠ 3-6 odpolední svačinka 8 Kč
Celkem 40 Kč
MŠ 7-  přesnídávka 11 Kč
MŠ 7-  oběd 22 Kč
MŠ 7-  odpolední svačinka 8 Kč
Celkem 41 Kč
ZŠ 1-4  děti do 10 let 28 Kč
ZŠ 11-    30 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tj. do 31.8. 2022.

Ve stravování je započítaný pitný režim.

Zaměstnanci 40 Kč
Cizí strávníci 65 Kč

Nr do stołówki:

tel: 555 444 121
e-mail:  milikovjidelna@seznam.cz

-obiady prosimy odgłaszać do godziny 8.00.

-u kierowniczki kuchni możliwe jest podjąć miesięczny przegląd obecności i cen obiadów

kierowniczka kuchni: Anna Niesłanik

kucharki: Urszula Mazur, Kateřina Mazur

ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!