Regulamin szkolny

Škola: ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov,přísp.org.
Vnitřní školní řád
Č.j.: 12/2015 Účinnost od: 1.9.2015
Spisový znak: 3.1.1 Skartační znak:    A5

Změny: k 1.9.2016-změna terminologie, systém péče o žáky s podpůrnými opatřeními, šikana-kyberšikana, k 1.9.2017-práva a povinnosti ped. pracovniků, kázeňský řád (příloha č.1-povinné vyloučení), k 1.9.2020-distanční vzdělávání žáků, 1.9.2022-doplnění formulace návykové látky (část
IX)

 

Obsah:

I. Úvodní vymezení
II. Práva a povinnosti žáků
III. Práva a povinnosti rodičů
IV. Práva a povinnosti zaměstnanců školy
V. Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců školy
VI. Práva a povinnosti třídních učitelů
VII. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
VIII. Provoz školy (vnitřní režim)
IX. Bezpečnost, prevence
X. Zacházení s majetkem školy
XI. Hodnocení výsledků žáka
XII. Distanční vzdělávání žáků
XIII. Závěrečná ustanovení
XIV. Přílohy
Přijala: 29.8.2022 Pedagogická rada  
Přijala: 20.10.2022
Rada školy  

Projednáno se zástupci rodičů dne: 7.9.2022

Účinnost: od 23.4.2015