Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Nazwa: Macierz Szkolna przy ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov,pobočný spolek

Siedziba: Milików 104, 73981

IČ: 05232392

č.ú.: 2301069772/2010

Prezes Macierzy: Lucie Peter Tomková

Skarbnik: Beata Borska

Protokolant: Mateusz Jachnicki

Członkowie zarządu: Adam Kiedroń, Agata Stonawska

Do funduszu Macierzy wpłaca się kwotę 100,- Kč + 20,- Kč za rodzinę. Dziękujemy.

W realizacji zapis osobowości prawnej (własne IČ Macierzy)