Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Dyrektor szkoły zadecydował na podstawie § 46, §165 akapit 2 i §183 ak.2

podstawy prawnej nr. 561/2004 o nauczaniu przedszkolnym, podstawowym , średnim, wyższym i  innym , że akceptuje prosbę o przyjęcie do nauczania podstawowego w SP z  polskim jęz. naucz. Milików następujących  uczniów:

 

1-    przyjęta

2-    przyjęta

3-    przyjęty

4-    przyjęty

5-    przajęty

6-    przyjęty

7-    przyjęty

 

Przeciwko niniejszej decyzji można podać odwołanie w terminie do 15 dni od daty oznajmienia. Odwołanie  kierować należy do dyrektora  SP z pol. jęz. naucz. Milików a decyduje o nim  urząd okręgowy  MS kraj

 

Udostępniono:  5.4.2019