Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Projekt Veselá škola

reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007166

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Doba trvání projektu: 1.9. 2017 – 31.8. 2019

 

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie "OVOCE DO ŠKOL" i "MLÉKO DO ŠKOL"

Współpraca z DDM Jabłonków