Balik

2.2. ….Balik Maskowy

8.00-sala gimnastyczna