Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Oznajmienie o wpisach do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019:

Ředitel školy rozhodl v souladu s §46, §165 odstavec 2 a §183 odst 2 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ s pol jaz vyuč a MŠ -Przedszkole Milíkov těmto uchazečům:

wpisano: 0 dzieci

zveřejněno 20.4.2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele Základní školy s pol. jaz. vyuč. a MŠ – Przedszkole Milíkov  a rozhoduje  o něm Krajský úřad MS kraje.

SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNY (ŠVP) Wesoła Szkoła- do dyspozycji w dyrekcji szkoły

Aktualizacja Szkolnego Programu Edukacyjnego:

Szkolny Program Edukacyjny-Wesoła Szkoła z 2007-program umacnia język angielski oraz muzykę, kulturę i śpiew.

Według rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa RCz Szkolny Program Edukacyjny uzupełniono o następujące działy:

  1. Dopravní výchowa (MD)
  2. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (MV)
  3. Obrana vlasti (MO)
  4. Korupce (ÚV)
  5. Finanční gramotnost (MF)
  6. Sexuální a rodinná výchova

Zakresy tematyczne są realizowane poprzez włączenie do tematów nauki albo projekty.