Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Oznajmienie o zapisie do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły zadecydował na podstawie § 46, §165 akapit 2 i §183 ak.2

podstawy prawnej nr. 561/2004 o nauczaniu przedszkolnym, podstawowym , średnim, wyższym i  innym , że akceptuje prosbę o przyjęcie do nauczania podstawowego w SP z  polskim jęz. naucz. Milików następujących  uczniów:

 

1-    przyjęta

2-    przyjęta

3-    przyjęty

4-    przyjęty

5-    przajęty

6-    przyjęty

7-    przyjęty

 

Przeciwko niniejszej decyzji można podać odwołanie w terminie do 15 dni od daty oznajmienia. Odwołanie  kierować należy do dyrektora  SP z pol. jęz. naucz. Milików a decyduje o nim  urząd okręgowy  MS kraj

 

Udostępniono:  5.4.2019

SZKOLNY PROGRAM EDUKACYJNY (ŠVP) Wesoła Szkoła- do dyspozycji w dyrekcji szkoły

Aktualizacja Szkolnego Programu Edukacyjnego:

Szkolny Program Edukacyjny-Wesoła Szkoła z 2007-program umacnia język angielski oraz muzykę, kulturę i śpiew.

Według rozporządzenia Ministerstwa Szkolnictwa RCz Szkolny Program Edukacyjny uzupełniono o następujące działy:

  1. Dopravní výchowa (MD)
  2. Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (MV)
  3. Obrana vlasti (MO)
  4. Korupce (ÚV)
  5. Finanční gramotnost (MF)
  6. Sexuální a rodinná výchova

Zakresy tematyczne są realizowane poprzez włączenie do tematów nauki albo projekty.