Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Początek roku 1.9. 2021

Półrocze 28.1. 2022

Koniec roku szkolnego 30.6. 2022


Wakacje jesienne – 27.10, 29.10.2021

Wakacje świąteczne 23.12.2021 – 2.1.2022 -nauka  3.1.2022.

Jednodniowe wak. półroczne 4.2.2022

Wakacje wiosenne- tygodniowe-  14.3.2022- 20.3.2022

Wielkanoc 14.4.2022  -nauka 19.4.2022

Wakacje letnie 1.7.2022 – 31.8.2022

początek roku szkolnego 2022/2023   czwartek -1.9.2022

 

Oznajmienie o zapisie do pierwszej klasy na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor szkoły zadecydował na podstawie § 46, §165 akapit 2 i §183 ak.2

podstawy prawnej nr. 561/2004 o nauczaniu przedszkolnym, podstawowym , średnim, wyższym i  innym , że akceptuje prosbę o przyjęcie do nauczania podstawowego w SP z  polskim jęz. naucz. Milików następujących  uczniów:

1-    przyjęty/a

2-    przyjęty/a

Przeciwko niniejszej decyzji można podać odwołanie w terminie do 15 dni od daty oznajmienia. Odwołanie  kierować należy do dyrektora  SP z pol. jęz. naucz. Milików a decyduje o nim  urząd okręgowy  MS kraj

Udostępniono:  27.4.2021